Arkivhandlingar/Protokoll_1Arkivhandlingar/Protokoll_2

Arkivhandlingar/Protokoll

Inbindningar av arkivhandlingar, protokoll och diarier till myndigheter 
är vår specialitet. Naturligtvis arbetar vi efter riksarkivets anvisningar. 
Allt för att handlingarna ska finnas väl bevarade för framtiden.
Vi är noga med att hålla våra korta leveranstider. 
Utan att göra avkall på kvaliteten. Känsligt innehåll i handlingarna 
är inget problem. Vi garanterar full sekretess. Och att materialet är väl skyddat för skador och stöld. Med över 90 års erfarenhet är vi väl förtrogna med kraven på arkivinbindning.

Läs mer om föreskrifterna som gäller för domstolarnas  arkiv enligt riksarkivets dokument  1998:36

581,25kr

RecensionerSkriv Recension