Personifiering rad 1

  • Text på rad 1 (24 tecken) som ska präglas.
  • Både personifiering rad 1 och 2 blir präglat nere till höger på framsidan av pärmen.
  • Exempel
  • Stina Johansson (Personifiering rad 1)
  • Växjö kyrka (Personifiering rad 2)